Zaključujete brak ili je došlo do razvoda braka? Ovo su zakonske odredbe o bračnoj stečevini koje trebate znati…

Vi i vaš bračni partner možete imati bračnu stečevinu i svoju posebnu imovinu. Vašu bračnu stečevinu čini ona imovina koju ste vi i vaš partner stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi koje ostvarujete na osnovu te imovine.

Pokloni koje vama i vašem bračnom partneru učine treće osobe za vrijeme trajanja bračne zajednice, bilo da su oni u novcu, određenim stvarima ili pravima, ulaze u bračnu stečevinu bez obzira koji ih je partner primio, osim ukoliko drukčije ne prolazi iz same namjene poklona ili se iz okolnosti davanja poklona može zaključiti da je poklonodavac želio učiniti poklon samo vama ili sam vašem partneru. U praksi je ovo jako teško dokazati na sudu. U bračnu stečevinu također ulazi dobitak od igara na sreću koji jedan od partnera ostvari, kao i prihodi od intelektualnog vlasništva ostvareni za vrijeme trajanja bračne zajednice.

Ukoliko vi i vaš partner još niste zaključili brak, nego tek planirate, onda trebate znati da bračnim ugovorom možete drugačije urediti svoje odnose vezane za bračnu stečevinu. Ako vi i vaš bračni partner niste drugačije ugovorili, po zakonu ste u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini.

U situaciji kada je u zemljišne knjige kao vlasnik stečevine upisan jedan partner, npr. samo muž, vi kao supruga može zahtijevati ispravku upisa, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama FBiH, kao i obratno.

Posebna imovina – Ona imovina koju ste imali u času sklapanja braka ostaje vašom posebnom imovinom. Posebnom imovinom se smatra i imovina koju steknete po drugom pravnom osnovu od ovih koje smo naveli za bračnu stečevinu.

Podjela bračne stečevine – podjela se vrši ugovorom bračnih partnera, a u slučaju da nema ugovora, podjelu će izvršiti sud na zahtjev vas i vašeg bračnog partnera ili vaših povjerioca, kako tokom, tako i nakon prestanka braka.

Bračni partner kojem bude povjereno nakon razvoda čuvanje i odgoj djeteta dobiti će pri podjeli bračne stečevine pored svog dijela i stvari koje su namjenjene neposrednoj upotrebi djeteta. Ukoliko dođe do izmjene odluke o čuvanju i odgoju djeteta, bračni partner kod kojeg je dijete bile dužan vam je predati navedene stvari.

Kada je fizička dioba stvari nemoguća, ili je moguća samo uz znatno smanjene vrijednosti stvari, sud može odlučiti da se podjela izvrši prodajom stvari. Tada partneri imaju pravo preče kupovine te stvari.

Bračni ugovor – Ovim ugovorom vi i vaš bračni partner možete urediti svoje imovinskopravne odnose prilikom samog sklapanja braka, ali i kasnije tokom trajanja bračne zajednice. Da bi ovaj ugovor bio punovažan, mora biti u vidu notarski obrađene isprave. Bračni ugovor može u ime bračnog partnera kojem je oduzeta poslovna sposobnost sklopiti njegov staratelj sa odobrenjem organa starateljstva. Ono što je bitno spomenuti je da partneri ne mogu ugovoriti primjenu prava druge države na svoje imovinskopravne odnose.

Za obaveze koje je vaš bračni partner imao prije stupanja u brak ne odgovarate vi, nego samo on lično. Za navedene obaveze vaš bračni partner odgovara svojom posebnom imovinom i svojim dijelom u bračnoj stečevini. Ali, ako vaš bračni partner preuzme određene obaveze radi podmirenja tekućih potreba bračne stečevine, odnosno vaše porodične zajednice, kao i za obaveze za koje prema zakonu odgovaraju oba bračna partnera, onda odgovarate solidarno, kako bračnom stečevinom tako i svojom posebnom imovinom.

Ono što bračni partneri moraju znati jeste da postupci podjele bračne stečevine su odvojeni od postupaka raskida bračnih zajednica, odnosno razvoda. Ova oblast predstavlja široku temu, pa za sve nedoumice i pitanja koja imate stojimo vam na raspolaganju na našem kontakt telefonu i e-mailu…