Promet Bitcoin valute i drugih digitalnih valuta – porezni režim

Ukoliko se radi o pravnim licima koji trguju kriptovalutama kao što je Bitcoin Zakon o PDV u svom članu 3. propisuje da je predmet oporezivanja PDV-om promet dobara i usluga koje poreski obaveznik u okviru svojih djelatnosti obavlja na teritoriju Bosne i Hercegovine uz naknadu i uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. Predmet dobara, u […]

See More

Zaključujete brak ili je došlo do razvoda braka? Ovo su zakonske odredbe o bračnoj stečevini koje trebate znati…

Vi i vaš bračni partner možete imati bračnu stečevinu i svoju posebnu imovinu. Vašu bračnu stečevinu čini ona imovina koju ste vi i vaš partner stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi koje ostvarujete na osnovu te imovine. Pokloni koje vama i vašem bračnom partneru učine treće osobe za vrijeme trajanja bračne […]

See More

Trpite uznemiravanje posjeda ili Vam je on u potpunosti oduzet? Zaštitite se ovako…

Trpite uznemiravanje posjeda ili Vam je on u potpunosti oduzet? Zaštitite se ovako… Vi kao posjednik imate pravo na zaštitu od smetanja posjeda, što znači zaštitu od njegovog protivpravnog uznemiravanja, kao i samog oduzimanja. Zaštitu možete ostvariti kod suda podnošenjem tužbe zbog smetanja posjeda, protiv svakog lica koje na bilo koji način uznemirava ili oduzima […]

See More

Odgovornost zdravstvene institucije za štetu – operativni zahvat bez saglasnosti pacijenta

Odgovornost zdravstvene institucije za štetu – operativni zahvat bez saglasnosti pacijenta Zdravstvena ustanova vam je odgovorna za štetne posljedice nastale zbog komplikacija u toku operativnog zahvata, ako nije pribavila saglasnost pacijenta za poduzimanje operacije i/ili ako vam nije predočila sve moguće rizike i posljedice koje mogu nastupiti datim operativnim zahvatom. Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj […]

See More

U neznanju ste kupili pokretnu stvar od osobe koja nije vlasnik iste? Saznajte sve o vašoj situaciji…

U neznanju ste kupili pokretnu stvar od osobe koja nije vlasnik iste? Saznajte sve o vašoj situaciji… Opće je pravilo građanskog prava da niko na drugog ne može prenijeti više prava, nego što on sam ima. Zakon sadrži jednu mogućnost koja je u suprotnosti sa ovim općim pravilom, a to je sticanje prava vlasništva od […]

See More

Zaključivanje ugovora o radu, ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme, probni rad. Ovo je ono što trebate znati…

Zaključivanje ugovora o radu, ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme, probni rad. Ovo je ono što trebate znati… Prošli su stresni razgovori za posao, poslodavac je odabrao baš Vas za poziciju koja je otvorena, slijedi zaključivanje ugovora o radu. Uvjeti utvrđeni za zaključivanje ugovora o radu, odnosno uvjeti za zasnivanje radnog odnosa mogu […]

See More

U radnom ste odnosu, planirate zasnovati porodicu, ali vas je strah reakcije poslodavca? Trudni ste, a tražite posao? Znajte svoja zakonska prava….

U radnom ste odnosu, planirate zasnovati porodicu, ali vas je strah reakcije poslodavca? Trudni ste, a tražite posao? Znajte svoja zakonska prava…. Posebna radnopravna zaštita u okviru opće zaštite žena, oslanjajući se na načelo jednakosti tretmana koje uvažava pravo na različitost, obuhvata i zaštitu vezanu za zabranu poslodavca da: a) traži bilo kakve podatke o […]

See More

Fizički ste napadnuti ili prijeti neposredna opasnost vama i vašoj imovini? Onda su ovo pravni instituti koje morate znati…

Fizički ste napadnuti ili prijeti neposredna opasnost vama i vašoj imovini? Onda su ovo pravni instituti koje morate znati… Nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da od sebe ili drugog odbijete istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad i koja je srazmjerna sa tim napadom. Nužna odbrana predstavlja sukob prava i neprava. Djelo […]

See More

Štetu vam je učinilo nečije maloljetno dijete? Ovo je ono što trebate znati…

Djeca često u svojoj igri mogu nehotice da nanesu nekom licu povrede, štetu nečijoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, ili učine neku drugu radnju koja bi mogla biti razlog nastanka štete. Kroz jedan primjer kojem smo svi svjedočili ili osjetili na svojoj koži možemo vidjeti šta možete učiniti u situacijama kada vam nečije maloljetno dijete nanese […]

See More

Ujeo vas je vlasnički pas? Ovo je ono što trebate znati…

Ujeo vas je vlasnički pas? Ovo je ono što trebate znati… Šetate ulicom, odjednom na vas nasrće pas koji šeta sa svojim vlasnikom i grize vas? Pas vašeg komšije uđe u dvorište i izujeda vas ili članove vaše porodice ili ošteti vašu imovinu? Pas koji bez nadzora vlasnika luta ulicom izazove saobraćajnu nesreću ili naleti […]

See More