Dugovi bračnih partnera kao bračna stečevina

Ukoliko tokom trajanja braka, odnosno bračne zajednice jedan od bračnih partnera podigne kredit kod komercijalne banke, a isti bračni partner je nakon prestanka braka otplatio cijelokupan iznos ostatka kredita, tada ima prava od drugog bračnog partnera tražiti jednu polovinu isplaćenog iznosa na ime kredita. U toj situaciji kredit je bio teret bračne zajednice i bračni […]

See More

Učestvovali ste u saobraćajnoj nezgodi koju niste skrivili? Želite da naplatite štetu od osiguranja? Ovo su upute za vas…

Ako ste oštećeno lice i niste odgovorni za štetu, imate pravo da Vam da šteta bude nadoknađena. Društva za osiguranje odgovaraju za štetu samo ako treće oštećeno lice zahtjeva njenu naknadu. Koristite svoje zakonsko pravo i obratite se neposredno društvu za osiguranje, sa kojim je vlasnik vozila koje prouzrokovalo štetu, zaključilo ugovor o autoosiguranju i […]

See More

Presuda Ustavnog suda FBiH po apelaciji Milana Dunovića na član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, te član 114. Zakona o radu.

Presuda Ustavnog suda FBiH po apelaciji Milana Dunovića na član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, te član 114. Zakona o radu. Teške ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom virusa Covid-19 su već ostavile svoje posljedice na radne odnose brojnih radnika u našoj zemlji, ali i cijelom svijetu. Ono najgore se tek očekuje, brojni […]

See More

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANjU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME VANREDNOG STANjA ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANjU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME VANREDNOG STANjA ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE Član 1 Ovom uredbom sa zakonskom snagom propisuje se postupanje u vezi sa primjenom rokova u svim sudskim postupcima u Republici Srpskoj zbog proglašenja vanrednog stanja. Član 2 (1) Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, […]

See More

PANDEMIJA COVID-19 I OPĆA PRAVA RADNIKA PO ZAKONU O RADU FEDERACIJE BIH

PANDEMIJA COVID-19 I OPĆA PRAVA RADNIKA PO ZAKONU O RADU FEDERACIJE BIH Izbijanjem pandemije virusa COVID-19 većina kompanija kako u javnom tako i privatnom vlasništvu našla se pred ozbiljnom opasnošću za opstanak i ekonomskom krizom. Centar civilne zaštite FBIH donio je niz odluka kojima su zabranili rad određenim subjektima u prevenciji i borbi protiv covid-19 […]

See More

Sve što morate znati o krivičnopravnim posljedicama kršenja izolacije, samoizlacije i ostalih važnih naredbi nadležnih tijela u doba pandemije na jednom mjestu!

Sve što morate znati o krivičnopravnim posljedicama kršenja izolacije, samoizlacije i ostalih važnih naredbi nadležnih tijela u doba pandemije na jednom mjestu! Svjedoci smo ovih dana različitim odlukama, naredbama kriznih štabova i nadležnih organa koje se donose u cilju zaštite zdravlja i života svih nas. Sve ove mjere i odluke u skladu su sa odredbama […]

See More

Sticanje državljanstva BiH naturalizacijom

Pitanje državljanstva u svim pravnim sistemima pa i u našem je jedno od najznačajnijih pitanja. Svaka država propisuje stroge propise kako i na koji način se može steći državljanstvo i naravno kako se može i izgubiti to državljanstvo. Kad je u pitanju BiH tu je Zakon o državljanstvu je donesen na dva nivoa, prvi nivo […]

See More

Urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje

Urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje Većina nas, pa i oni koji se ne bave pravom, često čujemo za pojam urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upoznati smo da je za njihovo dobijanje potrebna relativno duga i komplikovana procedura. Ukoliko planirate da gradite poslovni objekat, zgradu ili jednostavno kuću za sebe i svoju porodicu, onda […]

See More

Zaustavimo odlazak mladih iz BiH

Bosna i Hercegovina predstavlja državu nečlanicu EU i nečlanicu NATO saveza, a geografsku pripadnicu Jugoistočne Evrope koja je vodeća u regionu po odlasku mladih i radno sposobnih ljudi iz nje radi zasnivanja egzistencije u državama Zapadne Europe. Prema podacima Agencije za statistiku BiH i Unije za održivi povratak i integracije u BiH u periodu od […]

See More

Najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati firma

Najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati preduzeće Često ljudi koji planiraju da pokrenu neki biznis, otvore firmu, postavljaju pitanje o tome da li privredno društvo mora obavezno imati najmanje jednog radnika u radnom odnosu, te da li taj radnik može biti direktor. Odgovor na ova pitanja daje nam Uredba o uslovima koje je preduzeće […]

See More