Dugovi bračnih partnera kao bračna stečevina

Ukoliko tokom trajanja braka, odnosno bračne zajednice jedan od bračnih partnera podigne kredit kod komercijalne banke, a isti bračni partner je nakon prestanka braka otplatio cijelokupan iznos ostatka kredita, tada ima prava od drugog bračnog partnera tražiti jednu polovinu isplaćenog iznosa na ime kredita.

U toj situaciji kredit je bio teret bračne zajednice i bračni partneri su solidarno bili obavezni izvršiti otplatu istog.

U protivnog došlo bi do neosnovanog bogaćenja na strani jednog bračnog partnera i sticanja bez osnova u iznosu vrijednosti koji je umjesto njega otplatio drugi bračni partner.