Učestvovali ste u saobraćajnoj nezgodi koju niste skrivili? Želite da naplatite štetu od osiguranja? Ovo su upute za vas…

Ako ste oštećeno lice i niste odgovorni za štetu, imate pravo da Vam da šteta bude nadoknađena. Društva za osiguranje odgovaraju za štetu samo ako treće oštećeno lice zahtjeva njenu naknadu. Koristite svoje zakonsko pravo i obratite se neposredno društvu za osiguranje, sa kojim je vlasnik vozila koje prouzrokovalo štetu, zaključilo ugovor o autoosiguranju i […]

See More