Presuda Ustavnog suda FBiH po apelaciji Milana Dunovića na član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, te član 114. Zakona o radu.

Presuda Ustavnog suda FBiH po apelaciji Milana Dunovića na član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, te član 114. Zakona o radu. Teške ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom virusa Covid-19 su već ostavile svoje posljedice na radne odnose brojnih radnika u našoj zemlji, ali i cijelom svijetu. Ono najgore se tek očekuje, brojni […]

See More

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANjU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME VANREDNOG STANjA ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANjU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME VANREDNOG STANjA ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE Član 1 Ovom uredbom sa zakonskom snagom propisuje se postupanje u vezi sa primjenom rokova u svim sudskim postupcima u Republici Srpskoj zbog proglašenja vanrednog stanja. Član 2 (1) Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, […]

See More

PANDEMIJA COVID-19 I OPĆA PRAVA RADNIKA PO ZAKONU O RADU FEDERACIJE BIH

PANDEMIJA COVID-19 I OPĆA PRAVA RADNIKA PO ZAKONU O RADU FEDERACIJE BIH Izbijanjem pandemije virusa COVID-19 većina kompanija kako u javnom tako i privatnom vlasništvu našla se pred ozbiljnom opasnošću za opstanak i ekonomskom krizom. Centar civilne zaštite FBIH donio je niz odluka kojima su zabranili rad određenim subjektima u prevenciji i borbi protiv covid-19 […]

See More

Sve što morate znati o krivičnopravnim posljedicama kršenja izolacije, samoizlacije i ostalih važnih naredbi nadležnih tijela u doba pandemije na jednom mjestu!

Sve što morate znati o krivičnopravnim posljedicama kršenja izolacije, samoizlacije i ostalih važnih naredbi nadležnih tijela u doba pandemije na jednom mjestu! Svjedoci smo ovih dana različitim odlukama, naredbama kriznih štabova i nadležnih organa koje se donose u cilju zaštite zdravlja i života svih nas. Sve ove mjere i odluke u skladu su sa odredbama […]

See More