Najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati firma

Najmanji broj zaposlenih radnika koje mora imati preduzeće Često ljudi koji planiraju da pokrenu neki biznis, otvore firmu, postavljaju pitanje o tome da li privredno društvo mora obavezno imati najmanje jednog radnika u radnom odnosu, te da li taj radnik može biti direktor. Odgovor na ova pitanja daje nam Uredba o uslovima koje je preduzeće […]

See More

Promet Bitcoin valute i drugih digitalnih valuta – porezni režim

Ukoliko se radi o pravnim licima koji trguju kriptovalutama kao što je Bitcoin Zakon o PDV u svom članu 3. propisuje da je predmet oporezivanja PDV-om promet dobara i usluga koje poreski obaveznik u okviru svojih djelatnosti obavlja na teritoriju Bosne i Hercegovine uz naknadu i uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. Predmet dobara, u […]

See More

Zaključujete brak ili je došlo do razvoda braka? Ovo su zakonske odredbe o bračnoj stečevini koje trebate znati…

Vi i vaš bračni partner možete imati bračnu stečevinu i svoju posebnu imovinu. Vašu bračnu stečevinu čini ona imovina koju ste vi i vaš partner stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi koje ostvarujete na osnovu te imovine. Pokloni koje vama i vašem bračnom partneru učine treće osobe za vrijeme trajanja bračne […]

See More