Trpite uznemiravanje posjeda ili Vam je on u potpunosti oduzet? Zaštitite se ovako…

Trpite uznemiravanje posjeda ili Vam je on u potpunosti oduzet? Zaštitite se ovako… Vi kao posjednik imate pravo na zaštitu od smetanja posjeda, što znači zaštitu od njegovog protivpravnog uznemiravanja, kao i samog oduzimanja. Zaštitu možete ostvariti kod suda podnošenjem tužbe zbog smetanja posjeda, protiv svakog lica koje na bilo koji način uznemirava ili oduzima […]

See More

Odgovornost zdravstvene institucije za štetu – operativni zahvat bez saglasnosti pacijenta

Odgovornost zdravstvene institucije za štetu – operativni zahvat bez saglasnosti pacijenta Zdravstvena ustanova vam je odgovorna za štetne posljedice nastale zbog komplikacija u toku operativnog zahvata, ako nije pribavila saglasnost pacijenta za poduzimanje operacije i/ili ako vam nije predočila sve moguće rizike i posljedice koje mogu nastupiti datim operativnim zahvatom. Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj […]

See More

U neznanju ste kupili pokretnu stvar od osobe koja nije vlasnik iste? Saznajte sve o vašoj situaciji…

U neznanju ste kupili pokretnu stvar od osobe koja nije vlasnik iste? Saznajte sve o vašoj situaciji… Opće je pravilo građanskog prava da niko na drugog ne može prenijeti više prava, nego što on sam ima. Zakon sadrži jednu mogućnost koja je u suprotnosti sa ovim općim pravilom, a to je sticanje prava vlasništva od […]

See More

Zaključivanje ugovora o radu, ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme, probni rad. Ovo je ono što trebate znati…

Zaključivanje ugovora o radu, ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme, probni rad. Ovo je ono što trebate znati… Prošli su stresni razgovori za posao, poslodavac je odabrao baš Vas za poziciju koja je otvorena, slijedi zaključivanje ugovora o radu. Uvjeti utvrđeni za zaključivanje ugovora o radu, odnosno uvjeti za zasnivanje radnog odnosa mogu […]

See More