U radnom ste odnosu, planirate zasnovati porodicu, ali vas je strah reakcije poslodavca? Trudni ste, a tražite posao? Znajte svoja zakonska prava….

U radnom ste odnosu, planirate zasnovati porodicu, ali vas je strah reakcije poslodavca? Trudni ste, a tražite posao? Znajte svoja zakonska prava…. Posebna radnopravna zaštita u okviru opće zaštite žena, oslanjajući se na načelo jednakosti tretmana koje uvažava pravo na različitost, obuhvata i zaštitu vezanu za zabranu poslodavca da: a) traži bilo kakve podatke o […]

See More

Fizički ste napadnuti ili prijeti neposredna opasnost vama i vašoj imovini? Onda su ovo pravni instituti koje morate znati…

Fizički ste napadnuti ili prijeti neposredna opasnost vama i vašoj imovini? Onda su ovo pravni instituti koje morate znati… Nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da od sebe ili drugog odbijete istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad i koja je srazmjerna sa tim napadom. Nužna odbrana predstavlja sukob prava i neprava. Djelo […]

See More

Štetu vam je učinilo nečije maloljetno dijete? Ovo je ono što trebate znati…

Djeca često u svojoj igri mogu nehotice da nanesu nekom licu povrede, štetu nečijoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, ili učine neku drugu radnju koja bi mogla biti razlog nastanka štete. Kroz jedan primjer kojem smo svi svjedočili ili osjetili na svojoj koži možemo vidjeti šta možete učiniti u situacijama kada vam nečije maloljetno dijete nanese […]

See More

Ujeo vas je vlasnički pas? Ovo je ono što trebate znati…

Ujeo vas je vlasnički pas? Ovo je ono što trebate znati… Šetate ulicom, odjednom na vas nasrće pas koji šeta sa svojim vlasnikom i grize vas? Pas vašeg komšije uđe u dvorište i izujeda vas ili članove vaše porodice ili ošteti vašu imovinu? Pas koji bez nadzora vlasnika luta ulicom izazove saobraćajnu nesreću ili naleti […]

See More