Nastavak kontinuirane edukacije

Dana 22.03.2019. godine u Sarajevu predstavnici naše advokatske kancelarije su prisustvovali seminaru na temu : “Govor mržnje” u organizaciji Centra za promociju civilnog društva i USAID-a. Seminar je bio veoma uspješan, napravljeni su novi kontakti i stečene nove vještine koje ćemo koristiti u budućem radu. Pitajte nas šta smo naučili.

See More