Budžet Federacije FBiH i plate koje se finansiraju iz budžeta Federacije

U skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH „plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, u periodima koji ne mogu biti duži od 30 dana“. Plaća se isplaćuje u novcu, te se ista ne može isplaćivati u drugim stvarima. Zbog kašnjenja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH budžetski korisnici sa nivoa Federacije nisu još uvijek plaćeni i […]

See More