Ovjera potpisa i kopije- gdje ići i za šta?

Potpisi se u skladu sa važećim zakonima u BiH mogu ovjeriti kod notara i u jedinici lokalne samouprave- opštini. Cijena ovjere jednog potpisa je skoro identična oko 4 KM po jednom potpisu, ali za određene kategorije postoji mogućnost da ih opština oslobodi obaveze plaćanja takse posebnom odlukom. Potpisi se mogu ovjeriti na izjavama, potvrdama, ugovorima […]

See More