Nekretnine i brak

  Svaki od supružnika ima pravo da zadrži vlasništvo nad nekretninama koje imao prije zaključenja braka ili koje je stekao naslijeđem tokom trajanja braka.   Ukoliko jedan ili oba supružnika se odluče za kupovinu nekretnina njihov upis u zemljišne knjige se može izvršiti na slijedeći način: Upišu se oba supružnika sa jednakim suvlasničkim dijelovima Upišu […]

See More

Niste zadovoljni uslugom vašeg operatera, a imate zaključen ugovor?

Ukoliko ste zaključili ugovor sa jednim od mobilnih operatera ili kablovskih operatera i niste zadovoljni pruženim uslugama imate pravo da tražite raskid ugovora. U skladu sa zaključenim ugovorom operater se obavezao pružati ugovorenu uslugu bez obzira da li se radi o kvalitetu prijema mobilnog signala, mobilnog interneta, Internet u vašem domu ili kvalitet slike. Naravno […]

See More

Brza vožnja – iznos kazni u BiH

Ukoliko ste vozili brzinom koja je za više od 10 km do 20 km na sat veća od dozvoljene u skladu sa ZOOB-om novčana kazna iznosi 50,00 KM u skladu sa članom 237. Ako je vaša brzina bila za više od 20 km do 30 km na sat veća od dozvoljene u skladu sa ZOOBS-om […]

See More

Zimska oprema- šta vam sve treba

Pod zimskim uslovima kod nas se smatraju sljedeće situacije: Kada pada snijeg i hvata se na kolovozu puta Kada na većoj površini ima ostataka zaleđenog ili ugaženog snijega Kada pada kiša i ledi se na kolovozu Kada je kolovoz zaleđen   Od 15.11. tekuće godine, pa sve do 15.04. naredne godine sva motorna vozila koja […]

See More