Izgubljena, oštećena ili zakašnjela prtljaga

  Prtljaga koju ste prijavili Ukoliko je prtljag koji ste predali avio kompaniji prilikom čekiranja izgubljen, oštećen ili kasni, avio kompanija je odgovorna i dužni su vam nadoknaditi troškove u iznosu do 1300 Eura. Ukoliko je do oštećenja došlo zbog prethodnog stanja prtljage, nemate pravo na nakandu troškova. Ručna prtljaga Ukoliko dođe do oštećenja ručnog […]

See More

ZOOBS- pravna nesigurnost i pogrešna primjena?

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, preciznije odredbe članova 211. st. 1, 207. i 208. navedenog Zakona u određenim dijelovima BiH kod vozača izaziva konfuziju i uzrokuje pravnu nesigurnost. U toku 2017. godine, usvojene izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH,  te je stečena jedna vrsta pravne […]

See More

Brak i razvod- šta i kako?

Brak i razvod- šta i kako? U skladu sa podacima Općinskog suda u Sarajevu broj razvedenih brakova na području tog suda od 01.01. do 31.05.2018. godine podnošeno je 407 zahtjeva i tužbi za razvod braka, dok je taj broj za 2016. godinu iznosio 911. Porodični zakoni FBiH i Republike Srpske uređuju načine zaključenja braka i […]

See More

Položaj stranih državljana u krivičnom sistemu Bosne i Hercegovine

Broj počinjenih krivičnih djela od strane imigranata   Zvanične informacije Ministarstva sigurnosti BiH govore da je u Bosnu i Hercegovinu od početka ove godine ušlo više od 22000 imigranata, a cca 17000 njih je već izašlo iz BiH. Broj imigrana u BiH trenutno je procijenjen na 5000. Imigranti su, prema dostupnim informacijama, državljani Sirije, Pakistana, […]

See More